πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»

Στόχος του μεγαλύτερου retail δικτύου τεχνολογίας στη χώρα είναι να συμβάλει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, αλλά και ταυτόχρονα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Απόρρητο Απόρρητο