Προσχέδιο Προϋπολογισμού

Η δανειακή στρατηγική του Δημοσίου στοχεύει στη διάσφαλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, καθώς και στη δημιουργία πλαισίου έκδοσης ελληνικών κρατικών χρεογράφων με προσανατολισμό των δανειακών τους προσόδων στην «πράσινη» και «βιώσιμη» ανάπτυξη