ψηφιακές υπηρεσίες

Έχουν τεθεί σε λειτουργία στο πλαίσιο της στρατηγικής τού Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών

computer

Οι νέες υπηρεσίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας από την Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης και θα ενεργοποιηθούν σταδιακά στον «ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» - μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2021

  • 1
  • 2