ψηφιακές υποδομές

Οι ψηφιακές υποδομές και οι κινητές επικοινωνίες δημιουργούν το «υπόστρωμα» εκείνο πάνω στο οποίο «πατάνε» ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές δημόσιας ασφάλειας, πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης καταστροφών, προς όφελος των πολιτών