Συγγελίδης

opel 2

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου των μοντέλων της Opel από την εταιρεία Trophy Auto Brands