τεχνητο κρέας

Η αγορά των εναλλακτικών τροφίμων εκτοξεύτηκε στα ύψη το 2020, αυξάνοντας κατά 27% τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ - Η συνολική αγοραία αξία υπολογίζεται στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια