τεκμήρια διαβίωσης

Η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ορίζεται στα €3.000 για άγαμο διαζευγμένο ή χήρο και €5.000 για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση - Οι δαπάνες απειλούν να αυξήσουν τη φορολογία των φυσικών προσώπων

Με νέες ελεγκτικές διαδικασίες, όπως περιουσιολόγιο και ηλεκτρονικές συναλλαγές, ο εντοπισμός της απόκρυψης φορολογητέας ύλης - Το μέτρο των τεκμηρίων εφαρμόζεται επί 44 χρόνια, πιέζοντας ασφυκτικά και πολλές φορές άδικα σχεδόν 2 εκατομμύρια φορολογουμένους

Σε εφαρμογή έξι νέα μέτρα από σήμερα - Γιατί χρειάζεται προσοχή με την κατάργηση του φόρου 10% στη γονική παροχή και δωρεά για χρηματικά ποσά προς συγγενείς α΄ βαθμού - Νέα κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές, αλλά και «παγίδες»