Βεσυρόπουλος

Παρέχεται στα φυσικά και στα νομικά πρόσωπα που έχουν πληγεί - Παράλληλα προβλέπεται παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης για τις δόσεις των ρυθμίσεων και των τμηματικών διευκολύνσεων οι οποίες τελούν ήδη σε καθεστώς αναστολής

«Το φορολογικό νομοσχέδιο έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, μια βελτίωση που καταγράφεται σε διεθνές επίπεδο από τον τρόπο με τον οποίο οι αγορές μας αντιμετωπίζουν»