βρεφονηπιακοί σταθμοί

H ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων θα διαρκέσει από την Παρασκευή 20 Αυγούστου έως και την Κυριακή 29 Αυγούστου