Ανησυχία για την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης των ελληνικών τράπεζών λόγω οικονομίας εκφράζει η DBRS.

Συγκεκριμένα, στο σχόλιο της DBRS που αναλύει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2022 για τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, εκτιμά ότι τα βελτιωμένα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στην απομείωση του κινδύνου και την αναδιάρθρωση τα τελευταία χρόνια, μαζί με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από την παγκόσμια πανδημία COVID-19.

Ωστόσο, η θετική δυναμική είναι πιθανό να ανακοπεί λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας.

Τα συνοπτικά κυριότερα σημεία από το σχόλιο περιλαμβάνουν:

– Οι ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 2,3 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, τα οποία συγκρίνονται με καθαρές ζημίες ύψους 4 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2021, χάρη στα υψηλότερα έσοδα, τα χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα και το μειωμένο πιστωτικό κόστος.

Τα έσοδα διατηρήθηκαν καλά, παρά τη συνεχιζόμενη πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) λόγω της μείωσης του κινδύνου, υποστηριζόμενα από τις καθαρές αμοιβές, τα έσοδα από συναλλαγές και τα λοιπά έσοδα. Η αύξηση των επιτοκίων αναμένεται να ενισχύσει τα NII των ελληνικών τραπεζών λόγω της ταχύτερης αναπροσαρμογής των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τις υποχρεώσεις.

– Τα LLPs και το κόστος κινδύνου μειώθηκαν σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του 2022, χάρη στην ισχυρή βελτίωση του προφίλ κινδύνου. Οι δείκτες ποιότητας ενεργητικού συνέχισαν να βελτιώνονται, υποστηριζόμενοι από τον αρνητικό σχηματισμό μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) και τις νέες χορηγήσεις δανείων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

– Αφού επηρεάστηκαν σοβαρά από την επιταχυνόμενη μείωση του κινδύνου το 2020 και το 2021, τα κεφάλαια άρχισαν να αυξάνονται το α’ εξάμηνο του 2022, υποστηριζόμενα οργανικά και ανόργανα.

«Με το μεγαλύτερο μέρος της προγραμματισμένης διαδικασίας εξυγίανσης των δανείων να έχει ήδη απορροφηθεί, θεωρούμε ότι η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών πρόκειται να επωφεληθεί από τη βελτιωμένη εσωτερική δημιουργία κεφαλαίων στο μέλλον, με βάση τα υψηλότερα έσοδα στο πλαίσιο των προοδευτικά υψηλότερων επιτοκίων και την υγιή δημιουργία νέων δανείων, καθώς και το μειωμένο πιστωτικό κόστος.

Ωστόσο, οι έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία ενδέχεται να συμβάλουν στην επιβράδυνση της οικονομίας και να προσθέσουν πιέσεις στην ποιότητα των πιστώσεων μεσοπρόθεσμα, απορροφώντας έτσι μέρος της θετικής δυναμικής», σημειώνει ο Andrea Costanzo, αντιπρόεδρος της ομάδας DBRS Morningstar Global Financial Institutions.

Διαβάστε ακόμα:

Έρχεται νέος – διπλός «Τειρεσίας» σε Δημόσιο και τράπεζες

Fuel Pass 2: Ξεκινά η καταβολή του στους δικαιούχους

Η περιπέτεια της Μαλαματίνας συνεχίζεται – Δύσκολη η προσπάθεια εξυγίανσης (pics)