Αγορές

Eurobank Equities: Top-pick η μετοχή της ΔΕΗ – Στα 14,80 ευρώ η νέα τιμή στόχος

  • Νίκος Μελαχροινός


Μετά και την προσφορά - ρεκόρ της Macquarie για τον ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών για την πώληση ποσοστού 49% του διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ, επισημαίνει η Eurobank Equities.

Μετά την υποβολή τεσσάρων δεσμευτικών προσφορών (από τις CVC, KKR, Macquarie και First Sentier), η ΔΕΗ προσδιόρισε την Spear WTE Investments Sarl, μέλος του ομίλου Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA), ως τον πλειοδότη.

Η προσφορά της Macquarie αποτιμά το 49% του ΔΕΔΔΗΕ σε 2.116 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος καθαρού χρέους ύψους 804 εκατ. ευρώ. Αυτό υποδηλώνει αξία επιχείρησης 4,3 δισ. ευρώ για το 100% του ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή περίπου 1,5 φορά RAB και περίπου 9,9 φορές τα EBITDA του 2021, υπολογίζει η χρηματιστηριακή.

Η αξία του ΔΕΔΔΗΕ πολύ πάνω από τις προσδοκίες – Νέα τιμή στόχος €14,80

Η Eurobank Equities προηγουμένως το ΔΕΔΔΗΕ στα €3,7 δισ. χρησιμοποιώντας αποτίμηση με βάση τη μέθοδο RAB και τις ταμειακές ροές (DCF). Υπό το πρίσμα της τιμής προσφοράς, η οποία ανήλθε σε περίπου €630 εκατ. πάνω από τις προσδοκίες της χρηματιστηριακής, προσαρμόζει την αποτίμησή της ΔΕΗ αναλόγως. Αντικατοπτρίζοντας την αξία που συνεπάγεται η συναλλαγή, αύξησε η Eurobank Equities την τιμή στόχο στα 14,80 ευρώ ανά μετοχή από 11,60 ευρώ προηγουμένως.

Η συναλλαγή του ΔΕΔΔΗΕ προσθέτει επιλογές στον ισολογισμό της ΔΕΗ, μειώνοντας σημαντικά τη μόχλευση, παρότι αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείου υψηλής ποιότητας με ρυθμιζόμενο εισόδημα/αποδόσεις, αποδεικνύοντας έτσι έναν σημαντικό βραχυπρόθεσμο καταλύτη για τις μετοχές.

Η πώληση θα στηρίξει τις προσπάθειες απομόχλευσης της ΔΕΗ, δεδομένης της αξίας των ιδίων κεφαλαίων ύψους 1,3 δισ. ευρώ που αποδίδονται στο μερίδιο 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό θα ισχύει ακόμη περισσότερο για τις δραστηριότητες εκτός ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες θα δουν τη μόχλευση pro-forma να μειώνεται σε κάτω από 1 φορά ως προς τα EBITDA.

Αυτή η απομόχλευση, πέραν των συνεχιζόμενων μέτρων μετασχηματισμού, θα μπορούσε τελικά να εκδηλωθεί με την επαναφορά των μερισματικών πληρωμών σε κάποιο σημείο στο μέλλον.

Από πλευράς αποτίμησης, η συναλλαγή καθιστά πιο εμφανή την ασυμφωνία αποτίμησης: στα τρέχοντα επίπεδα τιμών, η δραστηριότητα παραγωγής της ΔΕΗ αποτιμάται μόλις με 2,3 φορές 2022 σε όρους EV/EBITDA, αρκετά τιμωρητική κατά την άποψή της χρηματιστηριακής.

Διαβάστε ακόμη:

POLITICO: Κρίση στα τρόφιμα λόγω πανδημίας – Τα logistics και οι μελλοντικοί κίνδυνοι

Φάκελος Antitrust: Προς ψήφιση η νομοθετική ρύθμιση για την πρόσβαση των ανταγωνιστών της ΔΕΗ στον λιγνίτη

Παγώνη: Σε 20 μέρες τα αποτελέσματα του ανοίγματος των σχολείων – Μάσκες έως την άνοιξη