Αγορές

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο για το ομόλογο της ΓΕΚΤΕΡΝΑ με ρήτρα αειφορίας

  • newsroom


Το ενημερωτικό δελτίο της ΓΕΚ Τερνα αφορά τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. έως 300.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου

Την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο των ομολογιών ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

Επιπλέον, Επιτροπή αποφάσισε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην GHCO EUROPE και την επιβολή προστίμου στην ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει ότι αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 300.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.
  • Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εταιρία με την επωνυμία GHCO EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ώστε να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες (i) της λήψης και διαβίβασης
    εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα και (ii) της διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, επί των χρηματοπιστωτικών μέσων 1-5 του τμήματος Γ του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4514/2018.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης της περιόδου 1.1.- 30.6.2015.

Διαβάστε ακόμα:

Apple: Μπαίνει στην εικονική πραγματικότητα με δική της τεχνολογία

Κομισιόν: Υψηλό πρόστιμο σε 5 τράπεζες για συμμετοχή σε καρτέλ στην αγορά ξένου συναλλάγματος

Χρηματιστήριο: «Αντισώματα» στην πτώση, διατηρούνται οι ανησυχίες λόγω μετάλλαξης Όμικρον