«Μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς ή στις αρχές του 2022 θα βγει στον αέρα ο νέος διαγωνισμός του ΔΕΔΔΗΕ για την αντικατάσταση των αναλογικών ρολογιών και την τοποθέτηση έξυπνων μετρητών». Αυτό έγραφε το newmoney στις αρχές Οκτωβρίου του 2021 και οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν το σχετικό ρεπορτάζ, καθώς στις 14 Δεκεμβρίου δημοσιεύθηκε η αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αυτό το μεγάλο project που έχει «στοιχειώσει» εδώ και μια οκταετία.

Είναι αναγκαίο, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι πρόκειται μόνο για την πρώτη φάση μιας μακράς διαδικασίας. Συγκεκριμένα αφορά την «προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Α Φάσης διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση διαγωνιστικής διαδικασίας για την κατάρτιση συμβάσεων συμφωνίας πλαισίου για την προμήθεια εξοπλισμού».

Δηλαδή, μετά την ολοκλήρωση των σταδίων προεπιλογής και αφού φτάσουμε στην κατάθεση προσφορών αυτές θα αφορούν την προμήθεια:

  • Εξοπλισμού Πεδίου (δηλαδή τις μετρητικές μονάδες και τον εξοπλισμό επικοινωνίας τεχνολογίας point-to-point)
  • Συστήματος Προηγμένης Μετρητικής Υποδομής– Advanced Metering Infrastructure System (συστήματα λογισμικού)
  • Συστήματος Διαχείρισης Μετρητικών Δεδομένων-Meter Data Management System (MDM System)

Στην πρόσκληση τονίζεται ότι κάθε προσφορά που θα υποβάλλεται για την ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων θα αποτελείται από δύο προϊόντα:

  • Προϊόν 1: Εξοπλισμός Πεδίου και AMI System
  • Προϊόν 2: MDM System.

Ειδικότερα για την περίπτωση του πρώτου προϊόντος, τονίζεται ότι:

  •  Πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσφέρεται ως ένα ενιαίο προϊόν από τον ίδιο προσφέροντα
  • Δεν είναι δυνατή η κάλυψη μέρους του προϊόντος (π.χ. το AMI System ή μέρος της συνολικής ποσότητας Εξοπλισμού Πεδίου) από υπεργολάβο
  •  Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση εταιριών/ κοινοπραξία, η προσφορά θα αποτελείται υποχρεωτικά από ένα ενιαίο προϊόν, ενώ δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας περιλαμβάνει την εγκατάσταση των συστημάτων, την ενοποίηση μεταξύ τους και με άλλα συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ και την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης (support services) και συντήρησής τους.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνάψει συμβάσεις συμφωνίας πλαισίου για την προμήθεια του πρώτου προϊόντος με έως και τρεις προμηθευτές με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, ο ΔΕΔΔΗΕ σκοπεύει να αναθέσει έως και 7,7 εκατ. Μετρητικές Μονάδες. Σε κάθε προμηθευτή θα ανατεθεί ένας αρχικός εγγυημένος όγκος Μετρητικών Μονάδων και στη συνέχεια δύνανται να διεξαχθούν Mini-Tenders για την ανάθεση πρόσθετων όγκων, χωρίς δέσμευση ποσοτήτων και χρονισμού για το ΔΕΔΔΗΕ. Ο αρχικός εγγυημένος όγκος θα αποφασιστεί από το ΔΕΔΔΗΕ και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος των 2 εκατ. ή μεγαλύτερος των 3 εκατ. Μετρητικών Μονάδων στο σύνολο του.

Σε κάθε Mini-Tender, η συνολική ποσότητα των Μετρητικών Μονάδων που προκηρύσσεται θα διαμοιράζεται στους προμηθευτές που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές βάσει της κατάταξης τους. Συγκεκριμένα, για τρεις προμηθευτές ο πρώτος σε κατάταξη θα πάρει το 40% του συνολικού όγκου, ο δεύτερος το 35% και ο τρίτος το 25%. Για δύο προμηθευτές, ο πρώτος θα πάρει το 60% και ο δεύτερος το 40% σου συνολικού όγκου.

Ο μεγάλος διαγωνισμός που θα ακολουθήσει,- αν και δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση-, θα είναι εκτιμώμενου ύψους 830 εκατ. ευρώ. Όπως είναι εύλογο, λοιπόν, έχει πυροδοτήσει τις διεργασίες στα επιτελεία των ελληνικών και διεθνών παικτών, οι οποίοι θα δώσουν το «παρών» σε αυτό το πρωτοφανούς μεγέθους εγχείρημα εκσυγχρονισμού του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας.

Όπως προκύπτει από την πρόσκληση, προβλέπονται τρία στάδια μέχρι την ανάδειξη των τελικών αναδόχων. Στο πρώτο και παρόν στάδιο θα γίνει προεπιλογή των υποψηφίων και όσοι περάσουν στο δεύτερο θα κληθούν να υποβάλουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές. Στο τρίτο και τελικό στάδιο θα υπάρξουν απευθείας διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα αφορούν στις τεχνικές, εμπορικές, νομικές και οικονομικές απαιτήσεις του Τεύχους

Διακήρυξης με όσους θα έχουν περάσει το προηγούμενο. Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που θα προεπιλεγούν θα είναι έξι.

Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που ωστόσο κρίνεται απαραίτητη για ένα τόσο μεγάλο διαγωνισμό. Για αυτό και οι σχετικές προθεσμίες είναι σχετικά «σφιχτές», καθώς για την υποβολή των αιτήσεων προεπιλογής λήγει στις 14 Φεβρουαρίου, ενώ όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υποβάλουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές μέχρι τις 7 Μαρτίου, χωρίς βέβαια να μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να δοθούν παρατάσεις.

Το χρονοδιάγραμμα

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκει να έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των αναλογικών ρολογιών με «έξυπνους μετρητές» στη Χαμηλή Τάση σε ορίζοντα πενταετίας, ενώ το όλο project θα εξελιχθεί μέχρι το 2030.

Ειδικότερα, προβλέπεται η τοποθέτηση 7.354.000 «έξυπνων μετρητών» και με βάση το πλάνο ανάπτυξης, -για το οποίο θα γίνει προσπάθεια επίσπευσης-, εντός της φετινής χρονιάς επιδιώκεται η τοποθέτηση 300.000 και από εκεί και πέρα οι ρυθμοί να εντατικοποιηθούν με 500.000 το 2023, 800.000 το 2024, 1.000.000 το 2025, 1.000.000 το 2026, 813.000 το 2027, 1.000.000 το 2028, 1.000.000 το 2029 και 900.000 το 2030.

Το χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί ασφαλώς από την εξέλιξη του διαγωνισμού και τον δεδομένο στόχο του Διαχειριστή να ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι παράλληλα «τρέχουν» άλλοι δύο μικροί διαγωνισμοί για την προμήθεια ηλεκτρονικών μετρητών Μέσης Τάσης και modem (ύψους 5,1 εκατ. ευρώ) και τριφασικών ηλεκτρονικών μετρητών Χαμηλής Τάσης και modem (ύψους 3,27 εκατ. ευρώ), με προθεσμία υποβολής προσφορών στις 21 και 28 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Τα οφέλη και η πικρή «προϊστορία»

Η αντικατάσταση των αναλογικών ρολογιών με τους «έξυπνους μετρητές», εκτός από κοινοτική υποχρέωση, θα έχει πολλαπλά οφέλη καθώς αφενός θα ενισχυθεί σημαντικά η θέση του καταναλωτή, μέσω της άμεσης και ακριβούς ενημέρωσής του για την κατανάλωσή του, αφετέρου θα μειωθούν δραστικά οι ρευματοκλοπές και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου, ενώ θα υπάρξει συμβολή στην επίτευξη του εθνικού στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι πρώτες προσπάθειες για το mega project των «έξυπνων μετρητών» άρχισαν προ οκταετίας, το 2014, με τον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-207 που αφορούσε το «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων». Επρόκειτο για την  πιλοτική εφαρμογή που αφορούσε 200.000 συνδέσεις με προϋπολογισμό 86,5 εκατ. ευρώ.

Ο διαγωνισμός αυτός χαρακτηρίστηκε από μπαράζ ενστάσεων, προσφυγών, αναβολών και συμπληρωμάτων της διακήρυξης. Έτσι ενώ το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ολοκλήρωση μέχρι το φθινόπωρο του 2015, η υπόθεση κόλλησε στο ΣτΕ, με αποτέλεσμα ακόμη και το 2018 να αναζητείται φόρμουλα για να συνεχιστεί.

Έκτοτε όμως το μόνο που έγινε ήταν η προμήθεια, -με άλλο διαγωνισμό-, 224.000 έξυπνων μετρητών, που ο ΔEΔΔHE παρέλαβε με σκοπό την τοποθέτησή τους σε νέες συνδέσεις. Επίσημα οι τίτλοι τέλους για τον ΔΔ-207 έπεσαν μόλις πριν έναν χρόνο, τον Μάρτιο του 2021 με απόφαση του Δ.Σ. του Διαχειριστή.

Υπενθυμίζεται ότι ένα σκέλος του έργου (όσον αφορά την τοποθέτηση) έχει ενταχθεί στο μεγάλο διαγωνισμό ΔΔ-214 με ενδεικτικό προϋπολογισμό για τις εργασίες αντικατάστασης των αναλογικών μετρητών με «έξυπνους», συνολικού ύψους 380, 51 εκατ. ευρώ και για τις πέντε περιφερειακές διευθύνσεις του ΔΕΔΔΗΕ.

Διαβάστε ακόμη:

Κλείνουν μέσα στον επόμενο μήνα οι εκκρεμότητες με τα «κουρεμένα» ενοίκια

Jamie Dimon: Ο ελληνικής καταγωγής CEO της JP Morgan που δημιούργησε τον πρώτο «μονόκερο» της χώρας

Tesla: Δείτε το ανθρωποειδές ρομπότ του Έλον Μασκ – «Είναι πιο σπουδαίο και από τα αυτοκίνητά μας»