Εντυπωσιακή αύξηση των διμερών συμβολαίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέπουν οι αναλύσεις διεθνών οίκων μέχρι το 2030, διαφοροποιώντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίζονται παραγωγοί και καταναλωτές τα επόμενα χρόνια.

Η σουηδική εταιρεία συμβούλων AFRY, η οποία εκπόνησε μελέτη για λογαριασμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εκτιμά ότι από τα 11,3 GW έργα ΑΠΕ που σχεδιάζονται να κατασκευαστούν μέχρι το 2030 με βάση το υφιστάμενο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) μόνο τα 3,8 GW θα προχωρήσουν με βάση τους κλασικούς διαγωνισμούς και τις εγγυημένες ταρίφες. Τα υπόλοιπα περίπου 7,5 GW θα υλοποιηθούν μέσω άλλων διαδικασιών και κυρίως μέσω PPAs, νούμερο που αναμένεται να μεγαλώσει με την αναθεώρηση του ΕΣΕΚ ώστε να περιλαμβάνει ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους για τις ΑΠΕ μέχρι το 2030.

Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της ενίσχυσης της λειτουργίας των αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, διερεύνησε, με τη συνδρομή του εξειδικευμένου συμβούλου, τις εναλλακτικές λύσεις για τη δημιουργία πλατφόρμας, η οποία θα ενισχύσει την δραστηριότητα της σύναψης συμβολαίων αγοροπωλησίας ενέργειας, παραγόμενη από ΑΠΕ (RES PPAs) στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μελέτη της AFTY περιλαμβάνει τρία διαφορετικά μοντέλα για την ανάπτυξη των PPAs στην ελληνική αγορά. Με βάση αυτά και εκτιμώντας τον ρόλο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στις διμερείς συβάσεις, ως επικρατέστερο εμφανίζεται εκείνο που προτείνει τον καθορισμό κάποιων παραμέτρων, με τις οποίες θα επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση του ρίσκου ή κάποιας μορφής τυποποίηση των διαδικασιών ώστε κάθε φορά που συνάπτετε ένα συμβόλαιο να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης και η διαπραγμάτευση να γίνεται μόνο στα πιο κρίσιμα σημεία μιας σύμβασης. Πρόκειται για ένα μοντέλο στο οποίο φαίνεται να υπάρχει ευρύτερη αποδοχή τόσο από την ΡΑΕ όσο και από την ΕΧΕ.

Στην  τελευταία ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής παρουσιάστηκε και μια δεύτερη μελέτη της Grant Thornton, που περιγράφει την ευρωπαϊκή διείσδυση των διμερών συμβολαίων στην ΕΕ. Η μελέτη αυτή εκτιμά ότι μέσα στην επόμενη πενταετία έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος περί τα 2,4 GW θα ακολουθήσουν το δρόμο των PPAs για να στηρίξουν την ανάπτυξή τους.

Σήμερα, η αγορά των διμερών συμβάσεων ανοίγει δειλά στην ελληνική αγορά. Αρμόδιες πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι ανασταλτικός παράγοντας αποτελεί η μεταβλητότητα των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και η απροθυμία των καταναλωτών να συμβληθούν με μακροχρόνια συμβόλαια που θα έχουν κλειδωμένες ταρίφες. Ο φόβος είναι οι τιμές να υποχωρήσουν το επόμενο διάστημα και εκείνοι να έχουν δεσμευτεί με υψηλές τιμές. Από την άλλη πλευρά, οι παραγωγοί επιδιώκουν μακροχρόνιες συμβάσεις για να μπορούν να τις προσκομίσουν στις τράπεζες για να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση. Στα επιπλέον προβλήματα, η βιομηχανία περιλαμβάνει και το πλαφόν που έχει οριστεί στην χονδρεμπορική αγορά σε μια προσπάθεια ελέγχου του ενεργειακού κόστους.

Σύμφωνα με την ΡΑΕ, η δημιουργία  πλατφόρμας σύναψης συμβολαίων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (RES PPAs Platform), προβλέπεται να ενισχύσει την ανάπτυξη νέων έργων με όρους αγοράς, καθώς η βιωσιμότητά τους άρα και η χρηματοδότησή τους θα διασφαλίζεται -ως επί το πλείστον- απαλλαγμένη από σχήματα κρατικής ενίσχυσης.

Επιπλέον, θα ενισχύσει τις επιλογές που έχουν οι μικρότεροι σε μέγεθος συμμετέχοντες τόσο από την πλευρά του πωλητή (seller) όσο και από την πλευρά του αγοραστή (off-taker)

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση τα ευρήματα των μελετών οι οποίες έχουν καταρτιστεί προς την κατεύθυνση θέσπισης μιας πλατφόρμας σύναψης συμβολαίων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.

Διαβάστε ακόμη:

Ο πειραματικός αμπελώνας με το μεγαλύτερο υψόμετρο στην Ελλάδα, το ρίσκο και οι προσδοκίες 

Παγίδα για τα ακίνητα η νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων

Nir Eyal: Γιατί καταρρέουν οι κολοσσοί της τεχνολογίας (tweet + pics)