Επιχειρήσεις

Cenergy: Ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας για το 2020

  • newsroom


Ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2020 στα 908 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 5,2% σε ετήσια βάση – Επενδύσεις 65 εκατ. ευρώ για διασφάλιση της μελλοντικής δημιουργίας αξίας

Η Cenergy Holdings S.A. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, κατά την οποία παρουσίασε αύξηση κερδοφορίας και ιστορικά χαμηλό καθαρό δανεισμό.

Συνοπτικά:

  • Ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς το αναπροσαρμοσμένο EBITDA1 ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ (αύξηση 13% σε ετήσια βάση)
  • Σταθερό ύψος ανεκτέλεστων παραγγελιών στα 500 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
  • Μείωση καθαρού δανεισμού κατά 83 εκατ. ευρώ σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα στα 331 εκατ. ευρώ.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 35,4 εκατ. ευρώ έναντι 28,5 εκ. ευρώ το 2019 (αύξηση 24% σε ετήσια βάση).
  • Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 24,8 εκατ. ευρώ έναντι 20,2 εκατ. ευρώ το 2019 (αύξηση 23% σε ετήσια βάση).
  • Οι ελεύθερες ταμειακές ροές2 για το 2020 ανήλθαν σε 89 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.
  • Πρώτη προτεραιότητα της διοίκησης παραμένει η προστασία και διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, η εξασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εγγύηση της συνέχειας της παραγωγής.
  • Επενδύσεις 65 εκατ. ευρώ για διασφάλιση της μελλοντικής δημιουργίας αξίας.

Διαβάστε ακόμη

Τι περιέχει ο φάκελος της Lockheed για τις 4 φρεγάτες, τα ελληνικά ναυπηγεία και την ενδιάμεση λύση

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών – Πάνω από €26,1 δισ. οι προσφορές για το 30ετές ομόλογο (Upd)

Χρηματική αμοιβή 20% επί των λαθραίων για καταγγελίες στην ΑΑΔΕ

Απόρρητο Απόρρητο