Ναυτιλία

Attica Group: Στα €122 εκατ. ο κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο

  • newsroom


Με αύξηση του κύκλου εργασιών, μείωση των ζημιών και ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου έκλεισε το α' εξάμηνο 2021

Ενοποιημένες πωλήσεις 122,19 εκατ. ευρώ, ενοποιημένες ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 4,38 εκατ. ευρώ και ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους 34,05 εκατ. ευρώ, παρουσίασε η Attica Group για το α’ εξάμηνο 2021.

Συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group (η «Εταιρία»), θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2021, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 122,19 εκατ. (Ευρώ 117,00 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020), ενοποιημένες ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων Ευρώ 4,38 εκατ., (κέρδη Ευρώ 1,94 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020) και ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους Ευρώ 34,05 εκατ. (ζημίες Ευρώ 40,96 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020).

Η αύξηση του κύκλου εργασιών επετεύχθη σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, με την επιβολή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου περιοριστικών μέτρων, τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών στα πλοία. Για λόγους συγκρισιμότητας, όσον αφορά το α΄ εξάμηνο του 2020, επισημαίνεται ότι περιοριστικά μέτρα για την πανδημία εφαρμόστηκαν από τα τέλη Μαρτίου 2020 ενώ ο Όμιλος άρχισε τους δύο πρώτους μήνες του έτους 2020 με θετικούς ρυθμούς αύξησης του μεταφορικού του έργου, πορεία η οποία ανακόπηκε βιαίως με την εμφάνιση της πανδημίας στα μέσα Μαρτίου 2020.

Επίσης, κατά το α΄ εξάμηνο 2021 αυξήθηκε σημαντικά το κόστος καυσίμων του Ομίλου κατά 15,4% με αποτέλεσμα τη δημιουργία ζημιών προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων. Οι πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής της Εταιρίας, συνεισέφεραν στη μείωση των ενοποιημένων ζημιών του Ομίλου σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 89,83 εκατ. από Ευρώ 80,53 εκατ. στις 31.12.2020. Επίσης, ο Όμιλος διαθέτει ανοιχτές γραμμές χρηματοδότησης ύψους Ευρώ 35 εκατ. οι οποίες την 30.6.2021 είναι αχρησιμοποίητες.

Τα Ενσώματα Πάγια του Ομίλου στις 30.6.2021 ανήλθαν σε Ευρώ 678,69 εκατ. έναντι Ευρώ 678,66 εκατ. στις 31.12.2020 και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του Ομίλου.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.6.2021 ανήλθε σε Ευρώ 452,77 εκατ. (Ευρώ 430,54 εκατ. την 31.12.2020), από τα οποία Ευρώ 430,32 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 405,49 εκατ. την 31.12.2020) και Ευρώ 22,45 εκατ. βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 25,05 εκατ. την 31.12.2020).

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 30.6.2021 σε Ευρώ 352,43 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,63 ανάμετοχή της Εταιρίας. Την 30.6.2021 ο Όμιλος απασχολούσε 1.910 εργαζόμενους.

Αγορές που δραστηριοποιήθηκε ο Όμιλος

Η Attica Group διαθέτει 30 πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται με τα εμπορικά σήματα «Superfast
Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways». Από τα πλοία αυτά, τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά, τα 9 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό. Τα πλοία του Ομίλου είναι ιδιόκτητα πλην ενός επιβατηγού – οχηματαγωγού που είναι με μακροχρόνια γυμνή ναύλωση. Όλα τα πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο και φέρουν την ελληνική σημαία.

Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στις γραμμές σύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (Διεθνείς Πλόες), ενώ ένα πλοίο ήταν ναυλωμένο στο εξωτερικό. Από τον Μάρτιο του 2021, η Attica Group έχει ανακοινώσει την έναρξη απευθείας ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων.

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2020, μειώθηκε κατά 3,6% στους επιβάτες,
αυξήθηκε κατά 23% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 11% στα φορτηγά οχήματα. Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES.

Διαβάστε ακόμη

Efood: Μετατρέπει όλες τις συμβάσεις των διανομέων σε αορίστου χρόνου

Κινεζικό σχέδιο κυριαρχίας στα ευρωπαϊκά λιμάνια – «Πάτησαν» και στο Αμβούργο

Κομισιόν: Έτοιμη να εγκρίνει μέτρα για τις αυξήσεις στις τιμές σε ρεύμα και φυσικό αέριο