Περιορισμένες αυξήσεις καθαρών δαπανών συνιστά για το 2025 στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα για την κοινωνικοοικονομική πολιτική, στο πλαίσιο του εαρινού Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Τα κράτη-μέλη καλούνται να ενσωματώσουν τις συστάσεις της Επιτροπής στο σχέδιο προϋπολογισμού τους για το 2025. Έως τις αρχές Οκτωβρίου, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να στείλουν τα πολυετή δημοσιονομικά τους σχέδια, τα οποία θα εξεταστούν από την Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Για την Ελλάδα, η Επιτροπή συνιστά να αναλάβει δράση το 2024 και το 2025 για να υποβάλει έγκαιρα το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό-διαρθρωτικό της σχέδιο. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μεταρρυθμισμένου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, συνίσταται να περιοριστεί η αύξηση των καθαρών δαπανών το 2025 σε ρυθμό συμβατό με την τοποθέτηση του χρέους της γενικής κυβέρνησης σε μια εύλογη πτωτική τροχιά μεσοπρόθεσμα και τη διατήρηση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης κάτω από το 3%.

Συστήνεται, επίσης, να συνεχιστούν οι επενδύσεις για τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου του και να συνεχιστεί η αύξηση της λειτουργικής αυτονομίας της φορολογικής αρχής για τη διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Επιπλέον, χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι τα εξωτερικά ισοζύγια συνεχίζουν σε μια σταθερά βελτιούμενη πορεία, προωθώντας την ισορροπημένη ανάπτυξη και υποστηρίζοντας τις παραγωγικές εγχώριες επενδύσεις. Θα πρέπει, ακόμη, να συνεχιστεί η μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που κατέχουν οι τράπεζες και οι πιστωτικοί φορείς, μεταξύ άλλων με την περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών για τη μείωση του ποσοστού των αποτυχημένων πλειστηριασμών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να ενισχύσουν τη διοικητική ικανότητα για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ, την επιτάχυνση των επενδύσεων και τη διατήρηση της δυναμικής στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. «Αντιμετωπίστε τις αναδυόμενες καθυστερήσεις για να καταστεί δυνατή η συνεχής, ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου REPowerEU, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων έως τον Αύγουστο του 2026», αναφέρει η Επιτροπή.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι «η εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας βρίσκεται σε καλό δρόμο», αλλά στο μέλλον, αντιμετωπίζει κινδύνους και προκλήσεις. Υπογραμμίζεται ότι «οι περαιτέρω προσπάθειες είναι βασικές για την επιτυχή εφαρμογή όλων των μέτρων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας έως τον Αύγουστο του 2026».

Διαβάστε ακόμη:

ΕΕ: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία με στόχο το φυσικό αέριο

«Τhe Ilisian»: Το νέο όνομα του Hilton της Αθήνας

Deal στον χώρο των φαρμάκων: Η Rosemont Pharmaceutical εξαγόρασε τη Pharma-Data

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ