Την… πλάτη στις ρυθμίσεις οριστικής διευθέτησης που έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν οι servicers και δη, στα χαρτοφυλάκια, τα οποία διαχειρίζονται για λογαριασμό των funds, επιλέγουν να γυρίζουν οι Έλληνες, αρνούμενοι -πρωτίστως- να παραδώσουν οικειοθελώς τα κλειδιά του σπιτιού τους και έτσι, να απαλλαγούν από μέρος ή και το σύνολο της οφειλής τους.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), οι επίμαχες ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε μεταβολές του είδους της συμβατικής σχέσης ή τον τερματισμό αυτής αφορούν στο 32% των ρυθμισμένων ανοιγμάτων, «αγγίζοντας» στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου τα πέντε εκατ. ευρώ. Ως πιο συνήθεις τύποι ρυθμίσεων παραμένουν οι λύσεις Διακανονισμού Απαιτήσεων (40%) και οι ρυθμίσεις που υπόκεινται σε Νομική Προστασία με ποσοστό 53%.

Όσον αφορά στην εθελοντική εκποίηση ακινήτου, αυτή εξακολουθεί να καταγράφει χαμηλές πτήσεις, με τους διαχειριστές να δρομολογούν -εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος- τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

«Η ανασφάλεια και η αρνητική ψυχολογία που προκάλεσε σε όλη την κοινωνία η πανδημία αποτέλεσε σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για να προχωρήσουν οι οφειλέτες σε μία λύση οριστικής διευθέτησης του χρέους, όπως οι φιλικές λύσεις που προϋποθέτουν ρευστοποίηση μέσω πώλησης ή εκχώρησης του ακινήτου», σχολιάζουν στο newmoney αρμόδιες πηγές και συνεχίζουν: «Επίσης, η αναστολή όλων των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της πανδημίας φέρεται να δημιούργησε ένα δίχτυ προστασίας στους οφειλέτες, το οποίο με τη σειρά του, δυσκόλευε τη διαδικασία εξεύρεσης και ακόμη περισσότερο την υλοποίηση λύσεων οριστικής διευθέτησης, καθώς οι οφειλέτες ένιωθαν ότι είχαν την πολυτέλεια του χρόνου και συνεπώς, δεν ήταν τόσο θετικοί στο να μπουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης παραχώρησης του ακινήτου τους».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με τη «μηχανή» των πλειστηριασμών να παίρνει σταδιακά μπροστά (σ.σ. σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέχρι το τέλος του 2022 έχουν ήδη αναρτηθεί 27.540 πλειστηριασμοί, ενώ εάν και εφόσον δεν υπάρξει υποχρεωτικό «πάγωμα» λόγω σεναρίων για πρόωρες εκλογές αυτοί θα «αγγίξουν» τους 50.000) θεωρείται βέβαιο πως θα αυξηθεί το ενδιαφέρον για τέτοιου είδους λύσεις.

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις

Τη μερίδα του λέοντος στις ρυθμίσεις καταλαμβάνουν οι μακροπρόθεσμες, οι οποίες ανήλθαν στα οκτώ εκατ. ευρώ (50%) έναντι 4,6 εκατ. ευρώ στα τέλη του περασμένου Ιουνίου. Στις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις κατατάσσονται τύποι ρυθμίσεων με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ετών, λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής. Με στοιχεία τέλους Δεκεμβρίου 2021, πιο συνήθεις τύποι μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων παραμένουν οι λύσεις παράτασης διάρκειας και οι λύσεις διαχωρισμού οφειλής, με ποσοστά 41% και 24% έναντι 44% και 26% τον Ιούνιο του 2021 και ακολουθεί η λύση μερική διαγραφή οφειλής με ποσοστό 22% (Ιούνιος 2021: 17%).

Όσον αφορά στις βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις, αυτές ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ (18%) έναντι 1,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021. Ως βραχυπρόθεσμοι τύποι ρυθμίσεων θεωρούνται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μικρότερη των δύο ετών που αφορούν σε περιπτώσεις, όπου οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται, βάσιμα, προσωρινές. Με στοιχεία τέλους Δεκεμβρίου 2021, το μεγαλύτερο ποσοστό (46%) των βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων αφορά σε λύσεις κεφαλαιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ποσοστό αυξημένο κατά 7% έναντι του Ιουνίου 2021.

Διαβάστε ακόμα:

Βασίλης Κέρτσικωφ: Ο Χρυσός Σκούφος και η πικρή γεύση από τις φουρτούνες σε στεριά και θάλασσα (pics)

Αλέξανδρος Σίνκα (TTSA): Τι σημαίνει για την Ελλάδα το project του 1 δισ. ευρώ (pics)

Το χρυσάφι της ΕΥΔΑΠ, ο έρωτας του Capital Group με την Ελλάδα, το χαρτί που… καίει τη Λύκος και ο Μασούτης που (δεν) πουλάει