Σε ισχυρή αύξηση του νέου δανεισμού για να εκμεταλλευτεί τη μακροοικονομική ανάκαμψη και τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) στοχεύει η διοίκηση της Alpha Bank, όπως αναφέρεται στο νέο report της Wood & Company για την ελληνική τράπεζα.

Όπως σημειώνεται, η συνολική αύξηση των επιχειρηματικών δανείων εκτιμάται σε 33 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2026, εκ των οποίων τα 18 δισ. ευρώ αφορούν  στη χορήγηση δανείων από το RRF, ενώ άλλα 15 δισ. ευρώ  στη χρηματοδότηση του πιστωτικού κύκλου (συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλασιαστή επίδρασης του RRF).

Από τα 33 δισ. ευρώ των επιχειρηματικών πιστώσεων, η Alpha Bank υποθέτει ότι τα 24 δισ. ευρώ θα εκταμιευθούν την περίοδο 2021-2024. Επιπλέον, η τράπεζα στοχεύει σε νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 1,7 δισ. στη ναυτιλία. Ως αποτέλεσμα, οι καθαρές νέες εκταμιεύσεις σε επιχειρηματικά δάνεια θα φτάσουν τις τα 6,7 δισ. έως το 2024.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων

Συνολικά, η διοίκηση αναμένει ότι το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων θα αυξηθεί σε 37,8 δισ. ευρώ το 2024 από 28,4 δισ. ευρώ το 2021. Η αύξηση των νέων χορηγήσεων θα οδηγήσει σε 300 εκατ. ευρώ επιπλέον καθαρά έσοδα από τόκους (NII) κατά την τριετία.

Βάσει των παραπάνω, η Wood & Company διατηρεί την αξιολόγηση “buy” για την Alpha Bank και την τιμή-στόχο στο 1,5 ευρώ/μετοχή. Η άποψή τους για το στρατηγικό σχέδιο έως το 2024 (σχέδιο Tomorrow) είναι θετική και αναμένει ότι η τράπεζα θα εξελιχθεί σε growth story, με υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και αποδοτικότητα της τάξεως του 8-10%.

Η Wood προβλέπει σημαντική βελτίωση της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας έως και το 2024 με γνώμονα την ανάπτυξη στα δάνεια, τις ισχυρές προμήθειες, τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και τη μείωση του κόστους των προβλέψεων (cost of risk) στις 60 μ.β. Οι τρέχοντες πολλαπλασιαστές είναι ελκυστικοί (P/TBV και P/E 0,42x και 5,1x, αντίστοιχα για το 2023), και δεν αποτυπώνουν την ευκαιρία ανάπτυξης.

Οι κίνδυνοι που υπάρχουν σχετίζονται με υψηλότερα NPEs λόγω της COVID-19. Κίνδυνοι εκτέλεσης που σχετίζονται με το Hercules II, η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου στις δραστηριότητες στην Κύπρο- μακροοικονομικοί κίνδυνοι στην Ελλάδα, οι καθυστερήσεις στην απορρόφηση κεφαλαίων στο πλαίσιο του RRF- και τα υψηλά επίπεδα των DTCs.

Η Wood εκτιμά ότι ο κίνδυνος για το guidance είναι σχετικά χαμηλός, καθώς η εκτέλεση του σχεδίου μείωσης είναι ήδη σε εξέλιξη. Οι περισσότεροι κίνδυνοι που διακρίνει σχετίζονται με συστημικούς παράγοντες που βρίσκονται εκτός ελέγχου της διοίκησης, όπως η καθυστέρηση του RRF, τα χαμηλότερα ποσοστά απορρόφησης, τα ασθενέστερα περιθώρια δανεισμού λόγω του ανταγωνισμού και υψηλότερη κόστος προβλέψεων εάν η μετάλλαξη Δέλτα προκαλέσει νέα lockdowns το χειμώνα.

Διαβάστε ακόμη:

ΥΠΟΙΚ: «Παράθυρο» για διορθώσεις και δάνεια σε όσους δεν πήραν επιστρεπτέες και επιδοτήσεις

Οικογένεια Παπαγεωργίου: Σε πλειστηριασμό ξανά το εμπορικό κέντρο «Avenue»

Google: Πρόστιμο – μαμούθ €500 εκατ. από τις γαλλικές εποπτικές αρχές