ανακύκλωση

Με τους ευρωπαϊκούς πόρους εξασφαλίζεται, πλέον, η χρηματοδότηση για τη δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών, ώστε η Ελλάδα να ενσωματώσει τους ευρωπαϊκούς στόχους για την ανακύκλωση και την υγειονομική ταφή

Μέσα από τις εργασίες της Ημερίδας, αιρετοί, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι κατασκευαστικών εταιρειών, μηχανικοί και επιχειρηματίες ενημερώθηκαν για τις προβλεπόμενες διαδικασίες όσον αφορά τη διαχείριση των ΑΕΚΚ

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων για αγορά έως τριών ηλεκτρικών συσκευών - Περιθώριο έως τις 16 Σεπτεμβρίου για τις αγορές - Υπολογίζεται έως 40% η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε ετήσια βάση

Στόχος του προγράμματος στο οποίο συμμετέχει και το παρουσιάζει ο πρώην διεθνής αθλητής βόλεϊ Βασίλης Κουρνέτας, είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών και δασκάλων, στην ανακύκλωση με έμφαση στη Διαλογή στη Πηγή

Επενδύσεις στον επανασχεδιασμό των προϊόντων, αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας στις προτεραιότητες του Συνδέσμου