ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε αγορά 12.100 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,2992 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 27.820,00 ευρώ, προέβη στις 3/ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση

Σε μια δύσκολη συγκυρία για τον χώρο των κατασκευών, ο όμιλος που επένδυσε 1,5 δισ. μέσα στην κρίση επεκτείνεται στην απαιτητική αγορά των ΗΠΑ, ενώ δεν σταματά να αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες στο εσωτερικό της χώρας

Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση της επίδρασης που θα έχει στην οικονομική θέση και στα αποτελέσματα των εταιρειών η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις δημοπρατήσεις δημοσίων έργων, "δεδομένης της εκκρεμούς διαδικασίας διευθέτησης και της αβεβαιότητας ως προς το εν τέλει αποτέλεσμα" όπως αναφέρουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Ελλάκτωρ σε απάντησή τους σε σχετικό ερώτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Απόρρητο Απόρρητο