ΓΣΕΒΕΕ

Με ληξιπρόθεσμες οφειλές 1 στις 2 επιχειρήσεις - 1 στις 4 επιχειρήσεις δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της - Οι επιστρεπτέες προκαταβολές θεωρούνται το σημαντικότερο μέτρο ενίσχυσης

Απόρρητο Απόρρητο