δεξαμενόπλοια

Παρά τις προβλέψεις των παγκόσμιων οργανισμών για την πορεία του πετρελαίου η πραγματικότητα για τους πλοιοκτήτες με δεξαμενόπλοια είναι διαφορετική - Τα στοιχεία για την εβδομάδα 7-13 Ιουνίου