Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα

Η υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθηθούν οι ευάλωτες χώρες και να αντιστραφεί η αυξανόμενη απόκλιση - Το ΔΝΤ παρείχε 7,5 δισ. δολάρια για να υποστηρίξει τα ευάλωτα κράτη