εξαγορά

Βασικά ζητήματα που προκαλούν ωστόσο ανησυχίες είναι η γεωπολιτική και πολιτική αβεβαιότητα, καθώς και η αβεβαιότητα για το κανονιστικό περιβάλλον, παράλληλα με άλλα ζητήματα, όπως οι νέες περιβαλλοντικές πολιτικές

Η επιχείρηση ανήκει στον κλάδο τροφίμων αλλά διαθέτει υψηλό δανεισμό.