εξαγορά

Η γαλλο-ιταλική επιχείρηση ανέφερε πως ο ενδιάμεσος deputy CEO θα είναι ο Πολ Ντυ Σαγιάντ. Οι Ντελ Βέκιο και Ουμπέρ Σανιέρ, θα απομακρυνθούν, προς το παρόν, από τις διοικητικές τους θέσεις, αλλά θα παραμείνουν ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος αντίστοιχα

Βασικά ζητήματα που προκαλούν ωστόσο ανησυχίες είναι η γεωπολιτική και πολιτική αβεβαιότητα, καθώς και η αβεβαιότητα για το κανονιστικό περιβάλλον, παράλληλα με άλλα ζητήματα, όπως οι νέες περιβαλλοντικές πολιτικές

Απόρρητο Απόρρητο