εργασιακά

Μία από τις σημαντικές αλλαγές είναι ότι ο πάροχος κατάρτισης και ο ωφελούμενος θα πρέπει να αποδεικνύουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης για να λάβουν την επιδότηση

Πώς η ενοικίαση εργαζομένων έχει πλέον έχει εξαπλωθεί και σε υψηλά κατηρτισμένους εργαζόμενους και στελέχη - Η προσωπική μαρτυρία Έλληνα εργαζόμενου που «ενοικιάζεται» σε ευρωπαϊκή εταιρεία