Κλάους Ρέγκλινγκ

Η ΕΕ προχωρά σε μέτρα στήριξης ύψους άνω του 1 τρισ. ευρώ, που ισοδυναμούν με σχεδόν το 9% του ΑΕΠ και τα οποία είναι σημαντικά για να αποφευχθεί ένας κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς και αποκλίσεις στη νομισματική ένωση, σημείωσε ο επικεφαλής του ESM

Αναγκαίες οι μεταβιβάσεις πόρων μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ - Καλωσορίζω τη γαλλογερμανική πρόταση για το ταμείο ανάκαμψης, σημείωσε ο επικεφαλής του ESM

Το ευρω-ομόλογο, η ελληνική οικονομική κρίση σε σύγκριση με την κρίση που προκαλεί η πανδημία, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι νέοι θεσμοί που χρειάζεται οι Ευρώπη

Αρθρο του επικεφαλής του ESM σε 15 ευρωπαϊκές εφημερίδες, ανάμεσά τους η «Κ» - Προτείνει πιστωτική γραμμή με τη χρήση των υφιστάμενων μηχανισμών της Ε.Ε., στην ίδια γραμμή πλεύσης με τη Γερμανία

Οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη λύση θα πρέπει να έρθει από τους υφιστάμενους μηχανισμούς και όχι από το κορωνό - ομόλογο - Στη σκιά των έντονων αντιδράσεων της Ιταλίας τόνισε ότι οι όροι που θα συνοδεύουν την ECCL θα είναι χαλαροί