νέοι

Στη συγκεκριμένη χώρα, οι πολίτες αποφασίζουν να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους κατά μέσο όρο στην ηλικία των 30 ετών - Τέσσερα χρόνια αργότερα από ότι ο μέσος όρος των πολιτών στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ

  • 1
  • 2