ΟΕΕ

Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας χαιρέτισε τις φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την τόνωση της επιχειρηματικότητας

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου εκτιμά ότι η σημερινή έξοδος «στέλνει το μήνυμα και στους πλέον δύσπιστους ότι η χώρα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα investment grade, και εν μέσω της πανδημίας, δεν έχει θέμα χρηματοδότησης»

Ο πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Κόλλιας αναφέρει ότι η προθεσμία της 15ης Ιανουαρίου συμπίπτει με την τελευταία μέρα κατά την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να εκδώσουν τιμολόγια για τον Δεκέμβριο

Απόρρητο Απόρρητο