φορολογικά μέτρα

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα θέσει σε ισχύ τη Σύμβαση που θα επιτρέψει στα κράτη να διασφαλίσουν ότι τα κέρδη φορολογούνται εκεί όπου πραγματοποιούνται οι οικονομικές δραστηριότητες που τα παράγουν και εκεί όπου δημιουργείται η αξία τους

Η Ελλάδα «μπορεί τώρα να προσφέρει και φορολογικά κίνητρα εκτός από τον ήλιο», δήλωσε στο πρακτορείο ο Αλέξ Πατέλης, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού

Απόρρητο Απόρρητο