ΣΕΒ

Η σύμβαση, με έναρξη ισχύος από 1η Οκτωβρίου 2020, καλύπτει το προσωπικό που απασχολείται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΒ και της ΕΒΒΖΕ

O γενικός διευθυντής του Συμβουλίου ΣΕΒ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, επεσήμανε ότι η πανδημία επέτεινε την ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού και μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, μια ανάγκη την οποία η Ευρώπη έχει ενστερνιστεί

Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ (2019) η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών εκείνων στις οποίες η ανάγκη για επανακατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων αξιολογείται ως ιδιαιτέρως επείγουσα

«Αποτελεί και μια έμπρακτη απόδειξη ότι η χώρα μας έχει τις δυνατότητες να προσελκύει σημαντικές διεθνείς επενδύσεις μεγάλης προστιθέμενης αξίας, όταν υπάρχει όραμα και καλός σχεδιασμός» αναφέρει ο Σύνδεσμος

Η πιστοποίηση συνδέεται άμεσα με την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων οι οποίες αναλαμβάνουν έναν ευρύτερο ρόλο ευθύνης όταν τεκμηριώνουν τη συμμόρφωσή τους σε κοινωνικά αποδεκτές απαιτήσεις

Το σχέδιο του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου, νέου προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, έχει στόχο η βιομηχανία να φτάσει να αναλογεί στο 15% του ΑΕΠ ως το 2030, από 9,5% σήμερα, δημιουργώντας 550.000 νέες θέσεις εργασίας

Απόρρητο Απόρρητο