ΣΕΒ

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ τόνισε ότι «σε βάθος χρόνου μπορούμε να πετύχουμε ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας», με την προϋπόθεση «να βεβαιωθούμε ότι η αγορά ενέργειας λειτουργεί αποτελεσματικά»

Τρεις καινοτόμες ιδέες στον τομέα της αγροδιατροφής - Το μέλλον της τροφής μας αναμένεται ότι θα εξαρτάται από τεχνολογίες που θα επιτρέπουν την παραγωγή περισσότερων τροφίμων με λιγότερους πόρους

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος μέσα από την έντονη και συνεπή  συλλογική του δράση, άφησε βαθύ αποτύπωμα στον θεσμό των επιμελητηρίων, αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Τονίζεται επίσης ότι, από τις πρόσφατες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις των μισθωτών και των επιχειρήσεων, οι πραγματικοί κατώτατοι μισθοί έχουν αυξηθεί πάνω από 2% μέσα σε μια δυσμενή χρονιά