ΣΕΒ

Η διετής σύμβαση καλύπτει τους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων

Ο ΣEB κάνει λόγο για ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα στον ελληνικό χώρο: την κάλυψη του 75%-80% της ελληνικής επικράτειας με σχέδια χρήσεων γης έως το 2025-26, τη στιγμή που από το 1983 έως σήμερα έχει καλυφθεί μόνο το 20%

Προσωπικότητα χαρισματική, με όραμα και πίστη σε αρχές και αξίες, προσέφερε αποφασιστική στήριξη στην ελληνική ιδιωτική πρωτοβουλία, και υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο μας, για περισσότερο από μισό αιώνα, αναφέρει ανακοίνωση

Απόρρητο Απόρρητο