ΣΕΒ

Την περίοδο 2008-2017 έφυγαν από τη χώρα περίπου 500.000 νέοι, δηλαδή το 4,6% του συνολικού της πληθυσμού - Εκτός της οικονομικής κρίσης ενοχοποιούνται για το φαινόμενο ευρύτερες διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας αλλά και σειρά παραγόντων όπως η έλλειψη αξιοκρατίας

Στη σύγκριση με βάση το φύλο, η Ελλάδα εμφανίζει σχετικά χαμηλές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών - Το 12,9% του πληθυσμού βρίσκεται κάτω από το εισοδηματικό όριο φτώχειας

Όσον αφορά στο σύστημα υγείας, αν και το 100% του πληθυσμού έχει δωρεάν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, το δημόσιο σύστημα στην Ελλάδα καλύπτει μόνο το 61% των συνολικών δαπανών υγείας, έναντι 71% στον ΟΟΣΑ

Εθεσε ως επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προστασία του περιβάλλοντος-ΣΕΒ: Σχέδιο ιδιωτών και δημοσίου για την ψηφιακή προσαρμογή της βιομηχανίας

Θα χρηματοδοτηθεί από Δημόσιο και ιδιώτες - Ο ΣΕΒ εκτιμά ότι η αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας που θα επιτευχθεί θα μπορούσε να προσθέσει 7,7 μονάδες στο ΑΕΠ ή 16 δισ. ευρώ - Τί είπαν Μυτιληναίος, Στασινόπουλος, Γεωργιάδης