υπουργείο Περιβάλλοντος

Τη συμφωνία της ενέργειας επισφράγισαν σε συνάντησή τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο υπουργός Κώστας Σκρέκας και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης

Θα έπρεπε κανονικά από σήμερα να συνοδεύει κάθε νέα δικαιοπραξία για ένα ακίνητο, ωστόσο το υπουργείο Περιβάλλοντος προσανατολίζεται σε παράταση, δεδομένων των συνθηκών λόγω πανδημίας

Η συζήτηση αφορούσε θέματα σχετικά με το αγροκτηνοτροφικό τομέα όπως η αδειοδότηση των υφιστάμενων υδροληψιών, η επικείμενη αναθεώρηση των σχεδίων λεκανών απορροής , καθώς και ζητήματα ηλεκτροδότησης αγροτικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με φωτοβολταϊκά συστήματα με την διαδικασία του net metering