οικοδομή

Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής - δημόσιας), τον Σεπτέμβριο, στο σύνολο της χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.323 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 348,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας