άδεια ειδικού σκοπού

Κατά την περίοδο του Πάσχα η χορήγηση της άδειας είναι εφικτή εφόσον η ανάγκη φροντίδας των παιδιών δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί με ετήσια κανονική άδεια ή ο εργαζόμενος αποδείξει ότι δεν είναι δυνατή η φροντίδα των παιδιών από άλλο πρόσωπο