αυξήσεις τιμών

Οι καταναλωτές θα πρέπει να προετοιμάζονται για αυξήσεις στις τιμές των χριστουγεννιάτικων ειδών ακόμη και της τάξεως του 25% εξαιτίας του μεγαλύτερου του κόστους μεταφοράς

Αυτή η εξέλιξη, η αύξηση των τιμών όλων των προϊόντων που αποτελούν το «καλάθι της νοικοκυράς», είναι που θα έχει πολιτικά μεγαλύτερη επίπτωση στην κυβέρνηση απ’ ό,τι έχουν οι πυρκαγιές και ο COVID

  • 1
  • 2