αγορά κατοικιών

Tο άνευ προηγουμένου οικονομικό σοκ που προκλήθηκε από την πανδημία πιθανότατα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κατασκευαστική δραστηριότητα και στις συναλλαγές ακινήτων το δεύτερο τρίμηνο του 2020