χαπι κορωνοιου

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με συντομευμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς η αρμόδια επιτροπή του ΕΜΑ έχει ήδη αξιολογήσει σημαντικό μέρος των δεδομένων για το φάρμακο στο πλαίσιο κυλιόμενης αξιολόγησης