Δίκτυα 5G

Πως η ιστορική βιομηχανία ανοίγει τον χορό της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στην Ελλάδα - Οι μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογία, η ευφυής ρομποτική αυτοματοποίηση του εργοστασίου της και ο στόχος να καταστεί leader στην Ευρώπη

Οι 5G corridors σημαίνει ότι υπάρχει παράλληλος ηλεκτρονικός άξονας κυκλοφορίας, όπου η τεχνολογία 5G επιτρέπει στα αυτόνομα οχήματα, να συνδέονται σε πραγματικό χρόνο μεταξύ τους

Η Ericsson έχει κερδίσει 112 συμβόλαια για άδειες 5G, καθώς περισσότερες εταιρείες τηλεπικοινωνίας επενδύουν στην ανάπτυξη των δικτύων επόμενης γενιάς

Απόρρητο Απόρρητο