Δουζόγλου

Η ΛΗΤΩ ΕΠΕ διατάσσεται να εκκενώσει το ξενοδοχείο ΛΗΤΩ στη Μύκονο καθώς δεν πραγματοποίησε τις συμβατικές της υποχρεώσεις και ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο και τον αγοραστή του ακινήτου», ανακοίνωσε ο Όμίλου Δουζόγλου