εκπομπές αερίων

Οι επενδύσεις για την επίτευξη του net zero θα έχουν τεράστιες μακροπρόθεσμες αποδόσεις, σύμφωνα με την έρευνα - Τα κράτη πρέπει άμεσα να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Οι οικονομικοί τομείς που ευθύνονται για τις περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ήταν η μεταποίηση και οι κατασκευές, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, η γεωργία, οι υπηρεσίες μεταφορών και οι υπόλοιπες υπηρεσίες πλην των μεταφορών

Aφορούν σε μελέτες αρδευτικού στις λίμνες Χειμαδίτιδας και Βεγορίτιδας, μελέτη για την απομάκρυνση αμιαντοσκεπών σε οικισμό του δήμου Μεγαλόπολης και πιλοτικές παρεμβάσεις βάσει των κατευθύνσεων των σχεδίων δράσης για την κυκλική οικονομία στους δήμους Βελβεντού, Βοΐου, Σερβίων και Πρεσπών

Ποσοστό 47,86% στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, 30% στον ΕΛΑΠΕ και 11% για τις ανάγκες ενίσχυσης επιχειρήσεων τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα

  • 1
  • 2