Έκθεση Πισσαρίδη

Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της οικονομίας που προβλέπει για να διευκολυνθεί η παραγωγική δραστηριότητα - Τι προβλέπεται για τις υποδομές και τους επιμέρους κλάδους της οικονομίας

Τι προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που στόχο έχει την αλλαγή του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας - Ποια τα σχεδιαζόμενα κίνητρα για να ξεπεραστούν αγκυλώσεις χρόνων και να ανατραπούν νοοτροπίες που οδηγούν σε διαρθρωτικές στρεβλώσεις

O επικεφαλής του ESM εξηγεί πώς θα μπορούσε να αποκομίσει η Ελλάδα καθαρό οικονομικό όφελος από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και υπό ποιες προϋποθέσεις θα οδηγήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές η Έκθεση Πισσαρίδη