Ελάχιστος εταιρικός φόρος

Η χώρα μας έχει υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, αλλά δεν ανήκει στις χώρες που προσελκύουν μεγάλες πολυεθνικές. Θεωρητικά, η εξάλειψη του φορολογικού ανταγωνισμού θα μπορούσε να μειώσει τη διαρροή επιχειρήσεων σε άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία, που έχει συντελεστή 10%

Περίπου 15 χώρες παγκοσμίως χαρακτηρίζονται ως «φορολογικοί παράδεισοι» αφού επιβάλλουν μηδενικό εταιρικό φόρο - Mεγάλες εταιρείες επιλέγουν εσκεμμένα να μετατοπίσουν εκεί τις έδρες τους για να αποφύγουν τη δυσβάσταχτη φορολογία άλλων κρατών