ελληνικό νηολόγιο

Από το 2016, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ( International Maritime Organization-IMO) έχει θεσμοθετήσει υποχρεωτικό Σύστημα  Ελέγχου των Κρατών Μελών του (The IMO Member State Audit Scheme-IMAS), που είναι συμβατό με τα πρότυπα (ISO 9001: 2015) του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίηση

Ριζικές αλλαγές στα εργασιακά και συνδικαλιστικά: Ισχύουν πλέον οι διεθνείς ΣΣΕ για κατώτερα πληρώματα, καθώς τις ειδικότητες ανθυποπλοιάρχου και του γ’ μηχανικού - Δεν θα μπορεί να βάζει υποψηφιότητα όποιος έχει τρεις θητείες και είναι άνω των 72 ετών

Το ελληνικό νηολόγιο είναι το 8ο μεγαλύτερο στον κόσμο - Ο στόλος με ελληνική σημαία  είναι  δεύτερος στην Ε.Ε.  σε όρους χωρητικότητας  τόνων dw  με πρώτη τη Μάλτα και τρίτη την Κύπρο

Ο υπουργός Ναυτιλίας «δείχνει» προς μείωση των μισθολογίων των κατώτερων πληρωμάτων στα επίπεδα της Διεθνούς Ναυτεργατικής Σύμβασης προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικό το ελληνικό νηολόγιο

Απόρρητο Απόρρητο