εμβολιασμένοι

Η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες

Η εισήγηση αναμένεται να εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο για να μην παρακωλύεται η λειτουργία σημαντικών υπηρεσιών από την καραντίνα εμβολιασμένων πολιτών