Λόγω μη απαρτίας - Η συνέλευση θα αποφάσισε τη συναίνεση ή μη στην πρόταση αναδιάρθρωσης">

Follie Follie