Γερμανοί

Τι είναι το πρόγραμμα «Happy Retirement» - Τα επόμενα χρόνια αναμένεται σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος από τη Γερμανία για επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα και για μετεγκατάσταση μεγάλου αριθμού ατόμων που πλησιάζουν στο τέλος της παραγωγικής τους διαδρομής