ώρες εργασίας

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη της Ισλανδίας μείωσαν τις ώρες τους κατά τρεις έως πέντε ώρες την εβδομάδα χωρίς να μειωθεί η αμοιβή τους - Το «πείραμα» θεωρήθηκε «συντριπτική επιτυχία»