υδατοκαλλιέργειες

Μέχρι 15/10/2021 η 100% επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε υδατοκαλλιέργειες & ιχθυοκαλλιέργειες (εκτροφή ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών & μαλακίων) με ανώτατο επιδοτούμενο ποσό τα 2.000.000 ευρώ.