Υδρογειος Ασφαλιστικη

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική , αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι με τη διεύρυνση της συνεργασίας αναβαθμίζεται η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί για τη Φερεγγυότητα ΙΙ προσθέτοντας σε αυτή τη λύση της SAS για το ΔΠΧΑ 17

Απόρρητο Απόρρητο