καραντίνα

Η κυβέρνηση απαιτεί από τους επιβάτες που φθάνουν από χώρες με πολλές μεταλλάξεις, να πληρώνουν για 10 ημέρες καραντίνας σε ξενοδοχεία - Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν σοβαρά πρόστιμα, ακόμη και ποινές κάθειρξης

Ολοι οι επιβάτες που εισέρχονται στην χώρα μας έως και την 21η Ιανουαρίου 2021 από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό

Απόρρητο Απόρρητο